NASZ ZESPÓŁ:

Sonia Bandrowska

Link do profilu

Założycielka Śląskiego Instytutu Terapii Systemowej, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin, członek Francuskiej Federacji Psychologii i Psychologów oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Wykształcenie zdobyła w Polsce (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu), a następnie szkoliła się we Francji w nurcie terapii systemowej.


Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w CECCOF w Paryżu. Przeszła również wiele szkoleń z systemowych technik pracy, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz psychodramy, aby wzbogacić swój warsztat terapeutyczny. Następnie wiele lat pracowała z parami, rodzinami oraz klientami indywidualnymi we Francji, pod stalą superwizją P. Bernarda Filleula, bliskiego współpracownika Mony’ego Elkaima (przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin, EFTA).


Z przyczyn osobistych wróciła do Polski i zdecydowała się tutaj wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę zdobytą za granicą, prowadząc psychoterapię, grupy terapeutyczne, warsztaty oraz szkolenia, zapraszając specjalistów właśnie z Francji i Belgii.


Sonia Bandrowska - ZnanyLekarz.pl

Małgorzata Raś

Link do profilu

Psycholog, coach, psychoterapeuta w trakcie 4 - letniego szkolenia psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Studia psychologiczne ukończyła w 2017 r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolach, MOPR oraz Centrum Diagnostyki i Terapii. Stale rozwija się biorąc udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii oraz psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Małgorzata Raś - ZnanyLekarz.pl

Magdalena Gruszka

Link do profilu

Psycholog z doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi i rodzinami. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2016r. Obecnie uczestniczy w 4- letnim szkoleniu z Psychoterapii Systemowej w OPS w Krakowie. Stale kształci się podyplomowo oraz uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych. Praca terapeutyczna pod stałą superwizją. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szpitalach na oddziałach psychiatrycznych, geriatrycznych oraz rehabilitacji neurologicznej; przedszkolach, Domu Dziecka; Centrum Diagnostyki i Terapii; placówce Socjoterapeutycznej.


Magdalena Gruszka - ZnanyLekarz.pl

Katarzyna Dembowska-Siemaszko

Link do profilu

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z systemowej psychoterapii rodzin.
Jest absolwentką psychologicznych studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności Psychoterapia, w trakcie 4 letniego szkolenia w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych.

Doświadczenie zdobywała odbywając staże w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Następnie wiele lat pracowała w przedszkolach, szkołach, aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ukończyła szereg szkoleń i kursów rozwijających warsztat pracy, w tym Dwuletnie Studium Psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces, szkolenia z zakresu Porozumienia Bez Przemocy, kurs trenerów FamilyLab Polska.

Swoją pracę na bieżąco poddaje superwizji.


NR TELEFONU: +48 793 215 464Zapraszam do zapoznania się z tym, co mogę Państwu zaoferować w zakładce „Formy Wsparcia”

Top