Podejście systemowe

Studia psychologiczne dają możliwość wyboru różnych dróg zawodowych. Żeby prowadzić psychoterapię, należy ukończyć całościowy, 4 - letni kurs z wybranej szkoły psychoterapeutycznej, która daje nam, obok ogólnej wiedzy zdobytej na studiach, pewną wizję terapeutycznej rzeczywistości oraz warsztat potrzebny do wykonywania pracy terapeuty.

Ja wybrałam nurt Terapii Systemowej.

Co to oznacza?Terapeuta pracujący w nurcie Systemowym, tak w terapii rodzinnej, jak i indywidualnej, patrzy na trudności jednostki w odniesieniu do jej otoczenia (systemów, w których dana jednostka funkcjonuje). Pozwala to na szersze spojrzenie na problematykę danego klienta (w terapii rodzinnej klientem jest cała rodzina). Dla terapeuty systemowego ważne jest, aby zrozumieć, jak dane trudności wpływają na funkcjonowanie jednostki w systemie, do którego przynależy (często w rodzinie) oraz jaka może być ich funkcja: na co pozwalają? W czym przeszkadzają? Jak wpływają na relacje czy komunikacje?
W tym podejściu ważne miejsce zajmuje również historia rodziny, wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie, oczekiwania względem siebie nawzajem oraz trudności z tym związane (więcej na ten temat TUTAJ ).
Podejście systemowe zwraca również uwagę na istotność poszczególnych etapów życia w zgłaszanej problematyce: pojawienie się dzieci, dojrzewanie, odejście z domu rodzinnego, wejście w romantyczną relację, przejście na emeryturę czy czas żałoby. Każdy z tych ważnych etapów będzie wpływał na to, jak przeżywamy trudności oraz na to, jak możemy sobie z nimi poradzić. (więcej na ten temat TUTAJ ).
Psychoterapia w nurcie systemowym pozwala na umiejscowienie klienta pomiędzy dwoma ważnymi dążeniami: autonomią oraz przywiązaniem i pomaga znaleźć pomiędzy nimi potrzebną harmonię.
Sama praca oraz cele, jakie możemy sobie postawić, różnią się w przypadku terapii indywidualnej, grupowej czy rodzinnej.(więcej o tym w zakładce FORMY WSPARCIA ).POZNAJ ZESPÓŁ NASZYCH SPECJALISTÓW

Top